Razveselite svoje najmilije poklon bonom u Muskels Centru ili Health Center of Excellence

Uvjeti korištenja:

  • Poklon bon – plaćanje, izdavanje i korištenje moguće je u ordinacijama Health Center of Excellence i Muskels centru.
  • Poklon bon mora glasiti na ime osobe koja će uslugu koristiti i nije prenosiv na drugu osobu.
  • Poklon bon može biti plaćen u bilo kojem iznosu.
  • Valjanost Poklon bona je 12 mjeseci od datuma izdavanja i u tom se roku mora iskoristiti.
  • Refundacija Poklon bona ili zamjena za novac nije dopuštena.
  • Poklon bon se može koristiti za bilo koju uslugu,pregled ili fizikalnu terapiju ,a razliku između vrijednosti poklon bona i usluge, pregleda ili fizikalne terapije snosi korisnik poklon bona.
  • Poklon bonom nije moguće plaćanje računa manjeg od iznosa vrijednosti bona.